Kisah 4 Putra Maharaja Sari Kaburungan; Raja Kerajaan Negara Daha (1)

0

Oleh : Iberahim

HIKAYAT Banjar resensi I mengisahkan bahwa sebelum mangkat Maharaja Sari Kaburungan (Raja Kerajaan Negara Daha) memanggil Aria Taranggana.

SANG Raja berpesan supaya Aria Taranggana menjaga para putranya; Raden Sukarama dan Raden Bangawan dan rakyatnya dengan baik. Firasat sang raja ada masalah besar sedang berkembang.

Putra sulungnya; Raden Sukarama dinasihati agar setia dengan adat dan tradisi Jawa lama. Bahkan, tidak dibenarkan membenarkan rakyat menanam lada (sahang) hitam, lebih daripada yang diperlukan untuk kegunaan dalam negeri. Wasiat ini juga merupakan pesan dari Pangeran (Maharaja) Suryanata, Raja Kerajaan Negara Dipa.

Kelak nasihat agar tak menanam lada secara berlebihan ini, kelak menyebabkan penerus trah Suryanata, yakni Kesultanan Banjar akhirnya terjajah oleh bangsa asing; Belanda.

BACA : Nansarunai; Kerajaan Dayak Maanyan yang Merupakan Leluhur Urang Banjar

Secara rinci, inilah kisah yang tercantum dalam Hikayat Banjar resensi I:

“Maka Raden Sukarama itu menjadi raja. Sudah berdudus, memakai mahkota kerajaan itu seperti dahuhu itu, alkisah maka tersebut kerajaan nya Maharaja Sukarama itu tiada bersalahan seperti takhta astilah kerajaan ayahnya itu. Tiap-tiap hari Sabtu ia dihadap segala menterinya pada sitilohor, serta perhiasan takhta kerajaan itu seperti adat dahulu itu; galaganjur Si Rabut Paradah dipalu orang dan rancak Si Rarasati dipalu itu. Aria Taranggana memakai upacara seperti upacara Lambu Mangkurat itu, kerana ia itu mangkubumi. Sekaliannya perintah itu sudah olah Aria Taranggana.

Raden Bangawan, sungguh ia itu saudara raja, tiada maharu-haru barang perintah Aria Taranggana, hanya ia itu sama bersuka-suka menjadikan perintah takhta kerajaan . Maka makmurlah kerajaan  Maharaja Sukarama itu.

BACA JUGA : Bubuhan di Era Kesultanan Banjar, Diberi Gelar Pembekal, Kiai hingga Andin (2-Habis)

Hatta berapa lamanya kerajaan itu maka beranak empat orang laki-laki itu, sama lain ibunya. Yang tua bernama Raden Paksa itu, yang panggulu bernama Raden Pandjang itu, yang penengah bernama Raden Bali itu — seumurnya itu tiada luka, rambutnya digunting tiada putus, masih digelung itu — yang panjandi bernama Raden Mambang.

Sketsa gambaran pakaian bangsawan Kesultanan Banjar dengan latar wilayah kekuaasan. (Foto Kesultanan Banjar)

Ia tahu maambah gagana, kira-kira empat lima hari di rumah empat lima hari atau sepuluh hari diam diudara. Dia itu beranak lawan anak menteri, tatapi mata banor-banor. Raden Mambang itu ada tambahnya seibu sebapa, perempuan yang pambusu;’ ia itu dinamai Putri Galuh Baranakan. Maka Raden Bangawan itu beranak seorang laki-laki bernama Raden Mantri AIu itu.

BACA JUGA : Nansarunai Ditaklukkan dengan Tiga Misi Militer Majapahit

Hatta sudah sama besar-besar anak Maharaja Sukarama itu Raden Paksa dinamai Pangeran Mangkubumi, Raden Pandjang dinamai Pangeran Tumanggung, Raden Bali dinamai Pangeran Bagalung, Raden Mambang itu dinamai Pangeran Djajadewa.

Maka dinamai demikian itu kenapa tahu maambah gagana. Sekaliannya itu sudah sama beristeri lawan anak menteri-menteri itu. Pangeran Djajadewa itu ada beranak tetapi masih mata banor-banor itu, kerana beranak lawan orang asalnya tiada dapat bertapa manjanjakti itu. Maka Pangeran Djajadewa itu hilang maudara itu tiada bertinggal anak cucu itu.

Puteri Galuh Baranakan itu sudah dijadikan berlaki lawan Raden Mantri Alu, anak Raden Bangawan itu. Itu berdudus seperti astilah raja-raja  dahulu itu. Banyak tiada tersebut. Maka Puteri Galuh Baranakan itu hamil. Sudah genap bulannya genap harinya yaitu beranak laki-laki. Diramal oleh Maharaja Sukarama cucunya itu Raden Samudra, serta dipalu galaganjur Si Rabut Paradah itu, sudah itu dipalu rarancakan Si Rarasati serta disulat orang bedil. Suka hatinya Maharaja Sukarama dan Raden Bangawan bercucu laki-laki itu. Raden Mantri Alu suka Ia beranak laki-laki itu.

BACA JUGA : Primbon dan Hitungan Mistis 1525; Jejak Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496

Hatta berapa lamanya Raden Samudra itu sudah pisah susu maka mati ibunya. Kemudian daripada itu tiada lama maka mati ayahnya, Raden Samudra itu diam pada Maharaja Sukarama itu. Sudah itu maka neneknya bernama Raden Bangawan itu sakit lalu mati. Banyak tiada tersebutkan.

Maka Raden Samudra itu kira-kira umur tiga tahun tatkala Maharaja Sukarama dihadap orang pada hari Sabtu di Sitilohor. Yang menghadap itu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung, Aria Taranggana dan segala menteri dengan rakyat sekalian. Pangeran Djajadewa itu sudah hilang di udara, tiada bertentu mati itu.

Tatkala Maharaja Sukarama dihadap orang itu ada Raden Samudra itu berdiri di lawang agung, ditinggal pengasuhnya dengan panakawannya tiga orang itu. Maka terlihat oleh Maharaja Sukarama cucunya itu maka dipanggilnya pengasuhnya itu.

BACA JUGA : Himpun Tutus Rama Andin, Dimotori dr Meldy Muzada Elfa Dibentuk Yayasan Kerakatan

Kata Maharaja Sukarama: “Hai inang pengasuh, bawa kemari cucuku itu.” Maka dibawanya oleh pengasuh pada Maharaja Sukarama Raden Samudra itu, serta diciumnya ubun-ubun cucunya oleh Maharaja Sukarama itu serta ia berkata : “Hai Aria Taranggana dan segala menteriku, pagi lamun peninggalku mati cucuku ini jadikan raja. Anakku yang tiga orang itu tiada menjadi raja, maka ia itu jangan dijadikan raja itu.”

Maka sembah Aria Taranggana: “Hai syah alam, sabda yang dipertuan itu patik junjung atas batu kepala patik, tetapi patik tiada berani melalui anak tuanku tiga bersaudara itu”. Kata Maharaja Sukarama: “Benar katamu itu, tetapi cucuku ini menjadi raja.” Maka kata Pangeran Tumanggung: “Kaja apa kata ayah itu! Maka demikian lain-lain kata dikatakan. Benar-benarnya itu kakakku Pangeran Mangkubumi atau aku atau adikku Dipati Bagalung itu, jikalau tiada aku bertiga bersaudara ini salah satu anakku orang yang bertiga bersaudara ini maka patut yang harus menjadi raja, kerana asalnya anak yang tua.

BACA JUGA : Desa Barikin dan Lakon Wayang Banjar, Warisan dari Kerajaan Negara Dipa

Adapun Si Samudra itu benar ia itu asalnya anak cucu raja, tetapi sudah ada yang mandindingi itu. Tiada ia mempunyai milik kerajaan. Lagi pu;a ia anak daripada perempuan muda. Sekali-sekali itu baik sedikit, jika penempuan itu anak yang panuhanya, itu pun tiada jua patut, kerana  nisab daripada perempuan. Tiada patut kata ayah itu.”

Serta merah mukanya dan keluar urat lehernya dengan mahuli-hulikan tangannya Pangeran Tumanggung berkata itu, berkuridjit bibirnya tanda marah hatinya itu. Kata Maharaja Sukarama: “Kaya apa engkau berkata demikian! Sudah datang ringan mulutku berkata itu Si Samudra ini pagi menjadi raja.” Maka kata Pangeran Tumanggung: “Lah, pagi ingatkan lamun masih aku hidup jadi seteruku kabujutan Si Samudra itu.”

BACA JUGA : Anyaman Margasari dan Puak Kerajaan Negara Dipa

Kata Pangeran Mangkubumi: “Jangan demikian, meski ia tiada miliknya kerajaan ini, lamun sudah untungnya menjadi raja kita rajakan.” Kata Pangeran Tumanggung: “Kaula kira tiada demikian, kerana Si Samudra itu cucu ayah daripada penempuan itu, tiada harus jadi raja itu.”

Maka kata Pangeran Bagalung: “Benar, kata ki raka Tumanggung itu hamba lompat; rama itu yang tiada patut kata dikatakan itu.” Kata Pangeran Mangkubumi: “Aku tiada demikian, kerana Si Samudra itu kemanakan kita. Jika ia menjadi raja kita masih dibapakannya.”

Kata Pangeran Tumanggung dan Pangeran Bagalung: “Hamba tiada demikian. Malu rasa hati hamba, kerana bukan miliknya. Asal menjadi raja kita rajakan itu.” Maka kata Maharaja Sukarama: “Maski bagaimana kata engkau, kerana sudah ia Si Samudra itu ringan bibirku.” Maka Aria Taranggana bertunduk, tiada berani berkata. Segala menteri sama menundukkan kepalanya, tiada berani berkata itu. Banyak tiada tersebutkan. Maka Maharaja Sukarama kembali ke istananya; segala orang masing-masing pulang ke tempatnya.

BACA JUGA : Bukan Mitos, Kerajaan Negara Dipa Dibangun Bangsawan Tanah Jawa

Sudah itu, kemudian daripada itu-Raden Samudra kira-kira umur tujuh tahun-Maharaja Sukarama itu sakit, waktu kurang salikur mati. Maka orang haruhara itu, menangkap ayam, menangkap kambing, menangkap kerbau, ada yang berbuat larang malam itu.

Maka Aria Taranggana ingat ia akan pesan Maharaja Sari Kaburungan dahulu itu. Fikirnya Aria Taranggana: “Ia ini kawangan pesan Maharaja Sari Kaburungan padaku disuruh baik-baik mareksa anak cucunya dan diingatinya disuruh ingat-ingat itu.” Demikian penerima Aria Taranggana itu.

Maka dicarinya Raden Samudra itu. Dapatnya, maka dilompatkannya arah perahu talangkasan. Maka diberinya jala kecil satu, beras segantang, Kuantan sebuah, dapur sebuah, parang sabuting, pisau sabuting, pangayuh sabuting, bakul sebuah, sanduk sabuting, pinggan sebuah, mangkuk sebuah, baju selembar, salawar selembar, kain selembar, kalambu sabuting, tapih selembar, tikar salambar.

BACA JUGA : Penyimbolan Sunan Giri dalam Islamisasi Negara Daha

Kata Aria Taranggana: “Raden Samudra, tuan hamba larikan dari sini kerana tuan hendak dibunuh hua tuan Pangeran Tumanggung. Tahu-tahu manjanjamarkan diri. Lamun tuan pagi benoleh menjala, mana orang kaya-kaya itu tuan beri, supaya itu kasih. Jangan tuan mengaku priaji, kalau tuan dibunuh orang, ketahuan oleh kaum Pangeran Tumanggung itu. Jika datang ke bandar Muara Bahan jangan tuan diam di situ, berlalu hilir, diam pada orang manjungaian : atau pada orang Sarapat, atau pada orang Balandean, atau pada orang Banjarmasih, atau pada orang Kuwin. Kerana itu hampir laut maka tiada pati saba ke sana kaum Pangeran Tumanggung dan Pangeran Mangkubumi, kaum Pangeran Bagalung.

Jika ada tuan dengar ia itu ke sana tuan bersembunyi, kalau tuan ketahuannya. Dipadahkannya itu arah Pangeran Tumanggung lamun orang yang hampir-hampir itu melihat tuan itu, kerana segala orang yang hampir itu tahu akan tuan itu. Tuan hamba suruh lari jauh-jauh itu.” Maka kata Raden Samudra: “Baiklah, aku menerima kasih sida itu. Kahau aku panjang hayat kubalas jua kasih sida itu.” Maka Raden Samudra itu dihanyutkannya di perahu kecil oleh Aria Taranggana itu, serta air waktu itu baharu bunga baah.

BACA JUGA : Candi Agung, Negara Dipa dalam Perspektif Dokumen Tanah Jawa (2)

Maka Raden Samudra itu berkayuh tercaluk-caluk. Bahalang-halang berbujur perahu itu, kerana belum tahu berkayuh. Maka banyak tiada tersebut perihalnya Raden Samudra itu. Maka tersebut segala menteri dan segala rakyat sama datang kepaseban dan ke sitilohor itu; maka Pangeran Tumanggung mencari Raden Samudra itu, malam itu jua dicarinya.

Sketsa Istana Raja Banjar di Sungai Mesa, di tepian Sungai Martapura. (Foto Bubuhan Banjar)

Lain ia menyuruh hambanya sama mencari itu. Hari pun siang, tiada dapat Raden Samudra itu. Ditanyakan pada orang di dalam istana Maharaja Sukarama itu, seorang pun tiada tahu akan tempatnya Raden Samudra itu.

Pangeran Bagalung mencari jua, tetapi tiada sangat kagetnya seperti Pangeran Tumanggung itu, kerana ia mengerjakan ayahnya itu. Adapun masih memerintahkan orang mengerjakan larung ayahnya itu Pangeran Mangkubumi dengan Aria Taranggana. Maka disuruh panggil Pangeran Tumanggung dengan Pangeran Bagalung itu oleh Pangeran Mangkubumi itu. Maka datang, sama-sama menghadapi mayat ayahnya itu.

BACA JUGA : Candi Agung, Negara Dipa dalam Perspektif Dokumen Tanah Jawa (1)

Kata Pangeran Mangkubumi: “Hai adikku keduanya, nantilah dahulu mencari Si Samudra itu. Pagi lusa kena lalurung itu kemana adikku mencari Si Samudra itu. Ayah kita ini kita segerakan mamatak ini.”

Kata Pangeran Tumanggung: “Sungguh kaula segerakan mencari ini lagi tiada dapat itu, astamewah jika beristirahat maka dapat.” Kata Pangeran Mangkubumi: “Hendak diapakan jika dapat Si Samudra itu?” Kata Pangeran Tumanggung: “Hendak kaula bunuh.”

 Kata Pangeran Mangkubumi: “Jangan, kupinta pula itu, kerana ia itu kemanakan kita; lagi pula ia itu tiada salahnya. Lagi pula kita bujur, kita tiada salah, maka siapa berani menjadikan raja Si Samudra itu, kita bertiga bersaudara masih ada ini. Meski kata ayah, kerana kita masih ada ini, masa ia menjadi raja.”

BACA JUGA : Menghimpun Kembali Zuriat Adipati Danu Raja, Penguasa Banua Lima

Maka kata Pangeran Tumanggung: “Kaula marah mendengar kata ayah itu.” Banyak tiada tersebutkan itu kata Pangeran Mangkubumi bertiga bersaudara itu.

Maka Maharaja Sukarama itu sudah ditaruh di dalam larung itu dan segala orang sudah sama diberi makan itu maka larung Maharaja Sukarama itu dibuat pada perahu serta upacaranya kerajaan, dibawa mudik ke Negara-Dipa, dipatak di dalam candi itu. Sudah itu segala orang sama pulang ke Negara-Daha itu, masing-masing pulang ke numahnya, tiada tersebut lagi.

Kemudian daripada itu, sudah memberi makan Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung itu kepada segala menteri dan pada segala rakyat seperti adat orang besar-besar yang dahulu kala itu, alkisah maka tersebut Pangeran Mangkubumi dijadikan raja.

BACA JUGA : Di Era Sultan Suriansyah, Kerajaan Banjar Mulai Terapkan Hukum Islam

Maka sudah oleh Aria Taranggana diperbuatkan padudusan lawan segala menteri, sudah jadi padudusan itu seperti adat dahulu kala serta perhiasannya, bersuka-sukaan makan-minum. Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung sama bersuka-sukaan dengan Aria Taranggana serta segala menteri.

Maka Pangeran Mangkubumi itu, sudah memakai perhiasan astilah kerajaan serta upacara seperti adat dahuhu kala, maka mahkota kerajaan yang jatuh dari udara itu hendak dipakai ; tatkala hendak dibawa ke padudusan dikenakan pada sirah Pangeran Mangkubumi: sesak serta berat mahkota itu, tiada kuawa menjunjung Pangeran Mangkubumi pada mahkota itu, tiada beroleh bergerak gulunya itu; tiada jadi memakai mahkota itu.

Sudah itu diganti pula oleh Pangeran Tumanggung. Dikenakan pada sirahnya mahkota itu longgar serta berat, tiada beroleh bergenak gulunya Pangeran Tumanggung itu. Sudah itu digantikan pula pada Pangeran Bagalung.

BACA JUGA : Islamisasi Tanah Banjar dan Gagalnya Raden Sekar Sungsang Dirikan Kerajaan Islam

Dikenakan pada sirahnya mahkota itu sesak serta berat, tiada beroleh bergerak ke gulunya Pangeran Bagahung itu. Maka hairanlah Aria Taranggana serta sekaliannya orang yang melihat itu, kerana mahkota itu tahu berbesar, tahu berkecil, tahu berberat, tahu beringan. Maka mahkota itu ditaruh pula pada tempatnya dalam peti berumbai dengan emas. Kata Pangeran Mangkubumi: “Kalau ada esok-lusanya anak-cucuku yang empunya bahagian dapat memakai mahkota itu.”

Sudah demikian maka Panggeran Mangkubumi itu duduk pada jampana serta perhiasannya astilah kerajaan, disahan orang ke padudusan itu. Maka Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung, dan Aria Taranggana, dan segala menteri, rakyat laki-laki dan perempuan, serta upacaranya mengiringkan ke padudusan itu. Banyak tiada tersebut.

Maka Pangeran Mangkubumi sudah naik ke padudusan dengan Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagahung serta Aria Taranggana dengan orang kaum bujangga-ertinya pendeta zaman dahulu itu, sudah didudus Pangeran Mangkubumi itu maka bedil yang dibawa oleh Maharaja Suryanata dari Majapahit, itu disulat: dua tiga kali buntat itu, tiada mau berbunyi.

BACA JUGA : Lewati Empat Zaman, Tuntutan Kabupaten Daha Menggema

Hanya bedil lain itu berbunyi. Si Rabut Panadah ditabuh galaganjur tiada nyaring bunyinya; Si Rarasati ditabuh rarancakan tiada nyaring bunyinya. Sudah itu hairan segala orang yang melihat itu. Maka Pangeran Mangkubumi menjadi raja. Sudah turun pada padudusan itu; serta segala orang kembali, masing-masing ke rumahnya.

Maharaja Mangkubumi itu pun pulang ke istananya. Maka tetaplah ia kerajaan  itu, pada tiap-tiap hari Sabtu sentiasa dihadap oleh saudaranya Pangeran Tumanggung dengan Pangeran Bagalung serta Aria Taranggana itu dan segala menterinya serta rakyatnya di sitilohor itu; seperti astilah ayahnya dahuhu jua itu takhtanya lawan upacaranya gamelannya. Banyak tiada tersebutkan.

Maharaja Mangkubumi menjadi raja itu hatta berapa lamanya kemudian daripada itu maka Pangeran Bagalung berpindah diam ke hilir negeri itu, di Barangas namanya. Jauhnya perkayuhannya sesokan dari Daha itu. Ia berdiam dengan segala kaumnya itu, laki-laki dan perempuan, kira-kira orang dua ribu itu.

BACA JUGA : NGopi jrektv: Rama-Andin di Sejarah Kalsel Yang Tertinggal

Dari narasi di atas dapat dijabarkan bahwa Maharaja Sukarama mempunyai empat anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari beberapa orang istri.

Dari garis laki-laki paling tua adalah Raden Paksa yang ketika dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi. Kemudian anak kedua bernama Raden Panjang yang ketika dewasa bergelar Pangeran Tumenggung. Istilah dalam budaya Banjar disebut Panggulu atau Gulu.

Perahu yang dikayuh dengan cara berdiri saat menyusuri Sungai Kuin di Banjarmasin, (Foto KITLV Leiden)

Selain dua orang itu, anak yang penengah adalah Raden Bali. Raden Bali ini kemudian bergelar Pangeran Bagalung, ketika dewasa. Sosoknya disebutkan berambut panjang dan digelung yang tiada putus kalau digunting.

BACA JUGA : Benarkah Banjarmasin Itu Lahir pada 24 September 1526?

Dia juga tak pernah luka sepanjang hidupnya. Pangeran Bagalung ini juga bergelar Dipati Bagalung. Mungkin karena menguasai wilayah tertentu sebagai adipati.

Kemudian yang nomor empat atau paling bontot laki-laki adalah Raden Mambang. Ia lebih suka maambah (menjelajah) gagana (langit). Kira-kira empat lima hari ia berada di rumah tapi empat lima hari atau sepuluh hari bertempat tinggal di udara.

Raden Mambang mempunyai saudara kandung seayah dan seibu yaitu si bungsu Putri Galuh Baranakan. Raden Mambang ketika dewasanya dinamai Pangeran Djajadewa karena kesukaan menjelajah langit.

Pangeran Djajadewa mempunyai anak itu ada beranak tetapi masih mata banor-banor itu, karena kalau kawin dengan orang asalnya atau manusia, maka ia tidak akan bisa bertapa untuk kesaktian. Maka Pangeran Djajadewa itu hilang mengudara itu tiada bertinggal anak cucu itu.

BACA JUGA : Islam Sapa Bakumpai, Sunang Bonang dan Sunan Giri Pernah Berniaga di Marabahan

Sedikit catatan untuk Hikayat Banjar versi J.J. Rass perlu juga kita telaah penulisan kata translasi dari aksara Arab Melayu ke aksara Latin. Kata banor-banor ini tak pernah penulis mendengarnya.

Ketika menelusuri Kamus Bahasa Banjar juga tidak ditemukan. Meskipun ada sedikit penjelasan di glosari dan indeks untuk teks dalam Bahasa Melayu yaitu mata: mata banor-banor, 2460, 2470, lihat bawah banor; hilang (ghaib) di mata-mata, 1700, 2066. Mungkin tak terlihat karena gaib. Artinya istrinya dari kalangan gaib. Anak Maharaja Sukarama yang paling bungsu adalah Puteri Galuh Baranakan. Puteri ini sudah dikawinkan dengan Raden Mantri Alu, anak Raden Bangawan.

BACA JUGA : Melacak Jejak Keraton Banjar, Apakah di Kuin atau Pulau Tatas?

Dalam perkawinannya juga diadakan acara badudus seperti astilah raja-raja  dahulu. Maka Puteri Galuh Baranakan itupun hamil. Sudah genap bulannya genap harinya yaitu beranak laki-laki yang diramalkan oleh Maharaja Sukarama cucunya itu Raden Samudra. Kelahirannya diiringi dengan dipalunya galaganjur Si Rabut Paradah dan dipalunya rarancakan Si Rarasati.

Selain itu juga bedil disulat. Maharaja Sukarama dan Raden Bangawan suka hatinya karena bercucu laki-laki. Begitu juga Raden Mantri Alu bersuka cita menyambut kelahiran putranya. Wasiat Maharaja Sukarama yang menetapkan Raden Samudra sebagai penggantinya kelak di kemudian hari menjadi awal runtuhnya Kerajaan Daha karena perang saudara.(jejakrekam/bersambung)

Penulis adalah Pemerhati Sejarah Banjar

Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut Korwil Banjarmasin

Keturunan ke-5 Andin Murad (Datu Pulut Negara-HSS)

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2022/12/09/kisah-4-putra-maharaja-sari-kaburungan-raja-kerajaan-negara-daha-1/,Putri galuh baranakan,Raden sukarama
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.