Adzan Panggilan Sholat, Maka Bersegeralah!

0

ADZAN atau Azan merupakan panggilan untuk melaksanakan Sholat Fardhu bagi kaum muslimin. Maka bersegaralah jika mendengan Adzan.

HADITS yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Dari Malik bin al-Huwairits, Nabi SAW bersabda:

Jika telah tiba (waktu) solat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendak-lah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian” (Muttafaq alaihi: [Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (II/111 no. 631)], Shahiih Muslim (I/465 no. 674).

Adzan adalah panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan solat fardhu atau wajib. Pengertian azan secara bahasa artinya seruan atau pemberitahuan. Berasal dari kata ‘adzina yang berarti mendengar atau diberi tahukan.

Kumandang azan berfungsi memberi tahu umat muslim untuk bersiap menunaikan ibadah solat. Sedangkan iqomah sebagai tanda solat segera dimulai. Iqomah secara bahasa, berasal dari kata aqama yang berarti menegakkan atau menjadikannya lurus.

azan
Dengarkan Panggilan Azan, maka bersegeralah!

BACA: 7. QS. Al-A’raf (Tempat Yang Tertinggi) 181-200 Ayat – Juz 9

Kumandang azan berawal dari diskusi para sahabat Nabi Muhammad SAW kala itu. Adzan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabbah. Ia merupakan muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal dipilih karena memiliki suara lantang yang merdu, mampu menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan berani. Sebagaimana dalam sebuah hadits berikut ini:

“Ketika kaum muslim datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu solat, tetapi tidak ada seorangpun yang menyerukan Sholat. Oleh karena itu, pada suatu hari, mereka membicarakannya. Sebagian diantara mereka berkata, “gunakanlah lonceng seperti orang-orang Nasrani.”

Sebagian lain berkata: “gunakanlah terompet seperti terompet orang Yahudi.” Lalu umar berkata: “mengapa kalian tidak menyerukan seseorang untuk melakukan solat?” kemudian Rasulullah SAW bersabda, “hai Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan Sholat.” (H. R. AL-Bukhori, Muslim, at Tirmidzi, dan An Nasa’i). (jejakrekam)

Penulis Berbagai Sumber
Editor Afdi Achmad

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.