ACT
Browsing Kategori: "ARTIKEL"

ARTIKEL

Islam dan Kearifan Lokal (1)

ISLAM sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjaga hubungan baik sesama manusia (hablum minannas) di tengah-tengah kehidupan umatnya agar terjaga persatuan dan persaudaraan yang harmonis. DALAM bidang muamalah, umat Islam dalam…